Terminy wywiadówek

rok szkolny 2018/2019

3 września - obowiązkowa

15-19 października  - konsultacje

22 listopada  - obowiązkowa

21 marca - obowiązkowa

23 maja obowiązkowa

 

GIM 33 – godz. 19:00 

SP 33 klasy 4 - 8 – godz. 18:00 

SP 33 klasy 0 - 2 – godz. 17:00 

 

Terminy konsultacji nauczycieli w miesiącach, gdy nie ma wywiadówek TUTAJ

 

Dzwonki w szkole (pdf) - TUTAJ

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.

Szkoła Podstawowa Nr 33:

2XI
10, 11, 12 IV
15, 16, 17, IV
2V

Gimnazjum nr 33:

2XI
10, 11, 12 IV
15, 16, 17, IV
2V

 
 
 
 

WYCHOWAWCY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku

w roku szkolnym 2017/2018

KLASA

WYCHOWAWCA

ZASTĘPCA WYCHOWAWCY

SALA

0a

Małgorzata Kolatowska

Anna Brzyska

122

0b

Kalina Siwczyńska-Citko

Monika Łęga

118

1a

Małgorzata Dybizbańska

Joanna Wyderka

128

1b

Joanna Westphal

Joanna Herniak

126

1c

Patrycja Werra

Miłosława Kosmulska

125

 

KLASA

WYCHOWAWCA

ZASTĘPCA WYCHOWAWCY

SALA

4a

Agnieszka Wiśniewska

Szymon Adamczyk

206

4b

Dorota Gumowska

Agnieszka Kruk

208

4c

Mariola Kaczor

Anna Gołaszewska

213

7a

Halina Cybula

Roma Kaczorowska

305

7b

Aleksandra Kiełczewska

Urszula Łozowska

312

7c

Dorota Kasprzak

Anna Łukasiewicz

230


Opiekunowe Samorządu Uczniowskiego:

SP: Pani Anna Gołaszewska, z-ca Pani Aleksandra Kiełczewska

Edukacja wczesnoszkolna: Pani patrycja Werra

 


Uczniowie klas IV i VII Szkoły Podstawowej nie noszą do szkoły podręczników z języka polskiego i matematyki.

Dziękujemy wszystim, którzy umożliwili zakup podręczników do sal lekcyjnych.

 

 
 
 
 

Ważne informacje dla rodziców - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Co powinno zwrócić uwagę:

 

 • Zmiana w zachowaniu dziecka (nadmierne zainteresowanie jakimś tematem, przygnębienie, skrajne zmiany nastroju)
 • Zmiana w stylu ubierania się np. nadmierne zasłanianie ramion, nóg (może to świadczyć o ukrywaniu samookolaczeń)
 • Ukrywanie nośników informatycznych przed Rodzicami
 • Wychodzenie z pokoju podczas odbierania telefonów, wiadomości
 • Obniżenie wyników w nauce
 • Spadek zainteresowania dotychczasowymi zajęciami
 • Niechęć do rozmowy i spędzania czasu z Rodziną

Jak można zapobiegać :

Badania wskazują, że do czynników chroniących przed różnego typu uzależnieniami w tym od gier komputerowych  jest:

– silna więź emocjonalna z rodzicami
– zainteresowanie nauką szkolną
– regularne praktyki religijne
– poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
– przynależność do pozytywnej grupy.

Wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie.
 • Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj  z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci pomóc system oceny gier PEGI. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od Internetu.
 • Upewnij się, że Twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych  i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne.
 • Pamiętaj o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

Zachęcany Państwa do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w Internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. W celu uzyskania porad i wskazówek  możecie Państwo  skorzystać z  pomocy pedagogów szkolnych lub zadzwonić pod numer 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych.

Uczysz dziecko, jak należy zachowywać się w piaskownicy, na placu zabaw, przy przechodzeniu przez jednię. Pamiętaj również o udzielaniu wyraźnych wskazówek, jak należy zachowywać się w Internecie.  

Zebrane zasady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) dotyczące promocja bezpieczeństwa w sieci.

 1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.
 2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.
 3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc!
 4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profil, maksymalnie chroniący jego prywatność.
 5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.
 6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!
 7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Używaj filtru antyspamowego chroniącego program e-mailowy. Stosuj dostępne na rynku oprogramowanie filtrujące. Korzystaj  z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica.
 8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie oznaczeń PEGI.

PEGI (Pan European Game Information) to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier komputerowych.

 1. Sprawdź szkołę swojego dziecka. Upewnij się, że opracowała i wdrożyła system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.

10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

Źródło: http://fdds.pl/baza_wiedzy/bezpieczenstwo-dziecka-sieci/

Gdzie w Gdańsku można szukać pomocy- bezpłatnie  :

 1. Konsultacje psychologiczne – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne ( nie obowiązują żadne skierowania).
 2. Centrum Interwencji Kryzysowej – sytuacje nagłe, czynne całą dobę (dyżur psychologa) –  plac Gustkowicza 13, 80-001 Gdańsk ; Telefon: 58 511 01 21
 3. Gdański Centrum Profilaktyki Uzależnień -Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk; Telefon: 58 320 02 56
 4. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Racławicka 17, 80-406 Gdańsk ;
  Telefon:  58 347 89 30

Pomoc medyczną –specjalistyczną można uzyskać w :

 • Poradniach Zdrowia Psychicznego – na konsultacje lekarzem –psychiatrą nie trzeba mieć skierowania !
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzież , ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

Telefon: 58 524 75 00

Pełna informacja o placówkach pomocowych w PIK –  Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym http://wsparciewgdansku.pl/kontakt lub tel.787 960 860

W  sytuacji gdy posiadacie Państwo informacje lub podejrzenie , że dzieci /młodzież są namawiani do zachowań ryzykownych należy niezwłocznie powiadomić Policję

 
 
 •