Samorząd uczniowski

Opiekun SU: Pani Katarzyna Hilbrycht

Z-ca: Pani Agnieszka Kruk

 

Przewodniczący SU: Wojciech Łupak IIIa gimnazjum

Z-ca przewodniczącego: Magdalena Jayko IIId gimnazjum; Franciszek Świgost Vc SP

fotograf szkolny: Alicja Kocemba IIIh; Weronika Ziółkowska IIIe; Katarzyna Urbaniak IIIh

szkolna strona: Alicja Kocemba IIIh,