Samorząd uczniowski

Opiekun SU: Pani Katarzyna Hilbrycht

Z-ca: Pani Agnieszka Kruk

 

Przewodniczący SU: 

Z-ca przewodniczącego: 

fotograf szkolny: Alicja Kocemba IIIh

szkolna strona: Alicja Kocemba IIIh,