KLASY "7" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręczniki będą zakupione przez szkołę.

Rozpoczęcie roku szkolnego:

    4 września (poniedziałek) godz. 11:00 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki –  4 września godz. 19:00 w auli.

Przyjęci uczniowie dostarczają w wakacje do sekretariatu szkoły:

Wyciąg lub odpis aktu urodzenia.

Dwa zdjęcia legitymacyjne.

Karta zdrowia

DODATKOWE INFORMACJE 

KLASY "4" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręczniki będą zakupione przez szkołę.

Podręcznik do religii kupują rodzice: "Miejsce pełne BOGActw" wyd. Jedność podręcznik red. ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek; zeszyt ćwiczeń red. E. Kondrak, E. Parszewska

Rozpoczęcie roku szkolnego:

     4 września (poniedziałek) godz. 11:00 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki – 4 września godz. 18:00 w auli.

Przyjęci uczniowie dostarczają w wakacje do sekretariatu szkoły:

Wyciąg lub odpis aktu urodzenia.

KLASY "1" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręczniki będą zakupione przez szkołę.

Podręcznik do religii kupują rodzice: "Żyjemy w Bożym świecie" wyd.Jedność red.ks dr K.Mielnicki, E. Kondrak

Wyprawkę kupują rodzice – lista w załączeniu. WYPRAWKA (pdf)

Rozpoczęcie roku szkolnego:

      4 września (poniedziałek) godz. 12:00 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki –  4 września godz. 17:00 w auli.

KLASY "0" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręcznik  kupują rodzice:

„KOLOROWY START Z PLUSEM”  Wydawnictwo  MAC  EDUKACJA   oraz KARTY PRACY cz. 1-4

Podręcznik do religii kupują rodzice: "Kocham dobrego Boga" wyd. Jedność red. E. Osewska, ks. J. Stala

 

Wyprawkę kupują rodzice – lista w załączeniu Wyprawka (pdf)

Rozpoczęcie roku szkolnego:

        4 września (poniedziałek) godz. 11:30 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki –  4 września godz. 17:00 w auli

Przyjęci uczniowie dostarczają w wakacje do sekretariatu szkoły:

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego.

1.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwenci) i którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim – mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu);

List Prezydenta Miasta Gdańska

List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców gdańskich Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego. (dokument pdf)

Wakacje

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy słonecznych wakacji.