Wyprawka dla klas II.

Wyprawka dla klas II
2x zeszyt w linie (linia wyraźna, najlepiej czerwona) 16/32 - kartkowy;
2x zeszyt w kratkę 16/32 - kartkowy;
blok rysunkowy biały (format A4);
blok rysunkowy kolorowy (format A4);
2x blok techniczny biały (format A4);
2x blok techniczny kolorowy (format A4);
wycinanki;
farby plakatowe /podpisane;
2x plastelina/podpisana;
pastele/podpisane;
teczka A4 - codziennie w plecaku;
1 ryza papieru ksero;
chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka;
wyposażenie piórnika:
- 2 ołówki
- kredki
- nożyczki
- klej w sztyfcie
- temperówka
- gumka

Rozdanie Świadectw Dojrzałości

Uroczyste rozdanie Świadectw Dojrzałości
odbędzie się
we wtorek 3 lipca o godz. 900 w auli szkoły.

Informacje dla uczniów klas V i VIII SP, GIM

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 3 września 2018r. 
 
godz. 8:00  - GIM i LO
godz. 10:00 – SP klasy IV, V, VII, VIII
godz. 10:00 – SP klasy „0”, I, II
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września 2018r.
 
godz. 17:00 – SP klasy „0”, I i II
godz. 17:30 -  SP klasy IV,V, VII, VIII

Informacje dla klas VII

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 3 września 2018r. o godz. 10.00
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września o godz. 17:30
 

Wyjazd  integracyjny

W dniach  6.09.   -  7.09.klasy siódmewyjeżdżają na obóz integracyjnydo Ośrodka Wypoczynkowego DAL-SOLw Frydrychowie.

Informacje dla klas IV

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 3 września 2018r. o godz. 10.00
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września o godz. 17:30
 

Wyjazd  integracyjny

W piątek   7.09.klasy czwartewyjeżdżają na obóz integracyjny do Warzenka.

Informacje dla klas I SP

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 
3 września 2018r. o godz. 10.00
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 9 00.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września o godz. 17:00
 
OBIADY – Rodzic, który chce, aby jego dziecko korzystało z obiadów szkolnych, powinien zapoznać  się z Regulaminem Stołówki Szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 lipca 2018r. dwa podpisane egzemplarze umowy.
 

Pozostałe  informacje:

Informacje dla oddziałów „0”

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek  
3 września 2018r.
o godz. 1000

Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.