WIZYTA MISTRZÓW W GDAŃSKU

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 14 czerwca od godz. 10:00
- dla egzaminu gimnazjalnego na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej https://wyniki.oke.gda.pl

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca godz. 9.00 – Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019  zapraszamy na Mszę Św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa

GIMNAZJUM NR 33  im. Stefana Banacha

•    18 czerwca 2019r. godz. 18.00 – Uroczysta Akademia dla Absolwentów
i Rodziców - Wręczenie nagród i dyplomów.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 im. Stefana Banacha
KLASY  VIII
•    19 czerwca 2019r. godz. 12.00 – Uroczysta Akademia dla Absolwentów
i Rodziców- Wręczenie nagród i dyplomów.

12 czerwca - lekcje skrócone

Z uwagi na wysokie temperatury w dniu jutrzejszym lekcje będą skrócone.

Dzwonki w szkole (pdf) - TUTAJ

10 czerwca Narada Obywatelska o Edukacji

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  • Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Półkolonie Letnie 2019

Półkolonie Letnie 2019

Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku

dotyczy dzieci młodszych

p>Informacja:

1.     Kartę Kwalifikacyjną uczestnika półkolonii oraz Regulamin półkolonii należy wydrukować na 1 kartce (druk dwustronny).

2.     Wypełnione i podpisane dokumenty składamy w sekretariacie szkoły od 10 czerwca br..

3.     W przypadku korzystania przez dziecko z obiadów należy wraz z ww. dokumentami dostarczyć wypełnioną i podpisaną Umowę korzystania z obiadów w stołówce szkolnej „Akcja Lato”.

4.     Informację o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic/opiekun prawny otrzyma  e-mailem lub telefonicznie.

 

Każdy uczestnik: