12 czerwca - lekcje skrócone

Z uwagi na wysokie temperatury w dniu jutrzejszym lekcje będą skrócone.

Dzwonki w szkole (pdf) - TUTAJ

10 czerwca Narada Obywatelska o Edukacji

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  • Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Półkolonie Letnie 2019

Półkolonie Letnie 2019

Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku

dotyczy dzieci młodszych

p>Informacja:

1.     Kartę Kwalifikacyjną uczestnika półkolonii oraz Regulamin półkolonii należy wydrukować na 1 kartce (druk dwustronny).

2.     Wypełnione i podpisane dokumenty składamy w sekretariacie szkoły od 10 czerwca br..

3.     W przypadku korzystania przez dziecko z obiadów należy wraz z ww. dokumentami dostarczyć wypełnioną i podpisaną Umowę korzystania z obiadów w stołówce szkolnej „Akcja Lato”.

4.     Informację o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic/opiekun prawny otrzyma  e-mailem lub telefonicznie.

 

Każdy uczestnik:

Sukcesy sportowe

Rekrutacja do klas "0" i "1"

Zebranie z Rodzicami przyszłorocznych klas "0" i "1" odbędzie się 6 czerwca
o godzinie 18.00

Festiwal Piosenki Europejskiej