Patron szkoły

30 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 odbyła się uroczystość nadania imienia  Stefana Banacha Gimnazjum nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącemu.
Uroczystość rozpoczęła msza św. pod przewodnictem księdza biskupa  Wiesława Szlachetki, podczas której został poświęcony sztqndar szkoły.
Na uroczystość przybyli m.in.: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, proboszczowie osowskich parafii, dyrektorzy pomorskich placówek oświatowych, radni miasta Gdańska, radni dzielnicy Osowa.

GALERIA  Zdjęcia: Monika Zębala kl. IIId

GALERIA Zdjęcia: Anna i Maciej Brzyscy

Działania w Gimnazjum nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącym związane z uroczystością nadania imienia Stefana Banacha.

  • Projektujemy okładkę zeszytu z matematyki (prace uczniów klas I, II, III) - GALERIA
  • Uczesniczymy w Nocy Matematyki 13/14 marca PROGRAM

 

W piątek 30 stycznia w naszej szkole odbył się wykład dla klas I dotyczący naszego patrona. Postać Stefana Banacha przybliżył nam p. Robert Kras - Galeria.

Wyniki konkursu „Życie Stefana Banacha”:

1)   Leonard Zacharski klasa I c – 19 pkt
Jagoda Kamińska klasa III g – 19 pkt     
3)   Kamil Duszyński klasa III d – 18 pkt
4)   Jakub Górniak klasa II a – 17,5 pkt
Paulina Zbytniewska klasa III b – 17,5 pkt
5)   Marek Sobieraj klasa III c – 17 pkt
Wiktoria Poniatowska klasa III f  - 17 pkt
6)   Michał Curyło klasa III a - 16 pkt
Maciej Szreder klasa III b - 16 pkt
Jakub Rzeszewicz klasa II d  - 16 pkt
Marcin Roczyński klasa II c - 16 pkt
10) Aleksandra Wójcikowska klasa I f – 15,5

Konkurs na plakat "Nasz patron - Stefan Banach"

„Nasz patron – Stefan Banach”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 organizuje konkurs na plakat dotyczący życia patrona szkoły Stefana Banacha pt. „Nasz patron – Stefan Banach”.
I. Cele konkursu.
•    Popularyzowanie wśród uczniów sylwetki Stefana Banacha - zachęcenie uczniów do poznania jego działalności naukowej.
•    Rozwijanie zainteresowań zagadnieniami matematycznymi.
•    Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
•    Motywowanie do twórczej pracy.
II. Warunki uczestnictwa.
•    Konkurs jest skierowany do uczniów Gimnazjum nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącego.
•    Tematyka prac dotyczy życia i działalności Stefana Banacha.
•    Prace mogą być wykonane samodzielnie lub w parze.
•    Technika prac: grafika komputerowa,  rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu
•    Format prac: nie mniejszy niż A4.
III.Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
2. nazwa szkoły
•    Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
•    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.
•    Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową.
IV. Termin i miejsce dostarczania prac: do 9 marca 2015 roku
•    do p. Beata Ćwiklińskiej, p. Agnieszki Wiśniewskiej (sala 209, 211)
VIII. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gim33.gdansk.pl, www.24lo.gdansk.pl
IX. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości nadania imienia Stefana Banacha.


28 sierpnia 2014r. odbyła się LVI sesja Rady Miasta Gdańsk, na której podjęto uchwałę nadania imienia „Stefana Banacha” Gimnazjum Nr 33 oraz XXIV Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku przy ul. Wodnika 57 .

Uchwała Rady Miasta Gdańska (pdf) - TUTAJ

Strona o Stefanie Banachu wykonana przez ucznia klasy IIIb - TUTAJ.

 


15 kwietnia odbyło się w szkole głosowanie na kandydata na patrona szkoły Zapraszamy do GALERII.

Przedstawiamy projekt wyłonienia kandydata - patrona Gimnazjum nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku - Stefan Banach (dokument pdf)

Szanowni Państwo !

Pragniemy powrócić do idei nadania szkole imienia. Kilka lat temu podjęliśmy się tego zadania, ale z różnych obiektywnych przyczyn nie doczekaliśmy się finału. Niełatwo w naszej Osowej znaleźć takiego kandydata na patrona, który nie budziłby silnych emocji.

Teraz sytuacja się zmieniła. W związku z realizowanym przez nas projektem edukacyjnym nawiązaliśmy kontakt z panią Emilia Jakimowicz, autorką książki o najwybitniejszym matematyku XX wieku, Polaku, który może być dla naszych uczniów wzorem i źródłem inspiracji.

To Stefan Banach (30 marca 1892 Kraków – 31 VIII 1945 r. Lwów) , genialny naukowiec, człowiek o niezwykle dramatycznej biografii, pokonujący przez całe życie trudności, ale odważny, konsekwentny i nieustraszony.

W latach 1902-10 uczęszczał do Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, w latach 1910-13 studiował na Politechnice Lwowskiej na wydziale inżynierii lądowej. W 1916 r. spotkał w Krakowie Hugona Steinhausa , z którym utworzył w 1919 r. Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone w 1920 r. w Polskie Towarzystwo Matematyczne. W 1920 r. został asystentem na Politechnice Lwowskiej. W 1920 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w 1922 r. habilitował się, otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Lwowskiego. W 1924 r. został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1927 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Lwowskiego. Otworzyło mu to drogę do pięknej kariery naukowej. Zdobył szacunek nie tylko swoich bezpośrednich współpracowników, ale i największych matematycznych umysłów Europy.

Okres wojenny był dla Stefana Banacha niezwykle trudny, uczestniczył w gehennie mieszkańców Lwowa przechodzącego z rąk sowieckich w sferę wpływów niemieckich i ponownie wyzwolonego. Zmarł na raka płuc, pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim.

Życie, działalność i osiągnięcia Stefana Banacha wpisują się w misję naszej szkoły „Światu, ludziom, sobie …”. Ten wybitny naukowiec kieruje uwagę młodych ludzi ku matematyce, która w gimnazjum, liceum i na dalszych etapach kształcenia odgrywa istotną rolę, uczy logicznego myślenia i porządkowania świata. Mamy nadzieję , że dzięki takiemu patronowi nasza młodzież zainteresuje się nawiązaną już współpracą z UG i PG.

Interesują nas również związki Stefana Banacha z Krakowem i Lwowem. Mamy świadomość wspólnoty losów tych miast i Gdańska. Pojawia się tu bowiem idea wielokulturowości i budowania mostów między narodami o poplątanej historii. Pragniemy uczyć prawdziwej, choć niełatwej tolerancji.

Uczyniliśmy już pierwszy krok. 18 marca bieżącego roku spotkali się przedstawiciele Rady Rodziców , Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego z Grupą Inicjatywną. Rozpoczęły się konsultacje, które trwać będą do 15 kwietnia, czyli referendum w sprawie nadania szkole imienia Stefana Banacha.

Liczymy, że zechcecie Państwo poprzeć naszą inicjatywę. Zainteresowani znajdą materiały dotyczące kandydata na patrona na stronach internetowych szkoły.

Chcemy mieć patrona, chcemy we współczesnym świecie odwołać się w wychowaniu młodzieży do wartości ponadczasowych takich jak pracowitość, uczciwość, skromność , szacunek dla wiedzy i nauki. Wybór Stefana Banacha daje nam taką szansę .