Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

DNI WOLNE

31 X

2-3 I

12 VI

3 dni egz. ósmoklasisty

21,22,23 IV

23 VI

 

WAŻNE DATY:

I semestr do 31 grudnia

Zakończenie roku klas maturalnych : 24 kwietnia

Zakończenie zajęć : 26 czerwca

EGZAMINY:

ósmoklasisty : 21,22,23 kwietnia

maturalny : 4 – 22 maja

Przerwy świąteczne:

zimowa : 23 – 31 grudnia

wiosenna : 9 – 14 kwietnia

Ferie zimowe : 13 – 26 stycznia

STUDNIÓWKA : 31 stycznia

BAL ÓSMOKLASISTY : 19 czerwca

DNI WYCIECZKOWE : 

8,9,10 czerwca