Konta szkoły

 

Uwaga Rodzice!

Przypominamy o numerach rachunków bankowych ZSO Nr 2 w Gdańsku, na które dokonywać należy wpłat za:DUPLIKAT LEGITYMACJI  - 9 zł

Bank  Pekao SA       nr r-ku   91 1240 1268 1111 0010 3849 2331


WPŁATY ZA OBIADY – kwota podawana w kolejnych m-cach na stronie szkoły

Bank  Pekao SA       nr r-ku   69 1240 1268 1111 0010 3849 2533


KARTA OBIADOWA  - 6 zł

Nr konta do przelewu za kartę obiadową

Bank  Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 3849 3006

DUPLIKAT KARTY OBIADOWEJ  - 25 zł

 Informacje o opłatach za obiady - TUTAJ (Zakładka - Szkoła - Stołówka)

 


 

Szanowni Państwo,

wśród uczniów gimnazjum i liceum obserwujemy zwiększające zainteresowanie e-papierosami. Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu posiadania i używania e-papierosów na terenie szkoły oraz podczas imprez i wyjazdów szkolnych. Dokonano również odpowiednich zmian w Statucie Szkoły.

Dyrektor ZSO Nr 2 informuje Państwa, że na terenie szkoły oraz podczas organizowanych przez szkołę zajęć poza terenem szkoły np. wyjść, wycieczek, obozów, konkursów itp. obowiązuje całkowity zakaz posiadania i  używania e-papierosów. Zabronione jest także udostępnianie i nakłanianie innych do ich używania. Zakaz ten dotyczy wszystkich członków społeczności szkolnej.

Zachęcam Rodziców do lektury artykułów zamieszczonych poniżej.

Marzena Majerowska

Dyrektor ZSO Nr 2

Co siedzi w e-papierosie? - TUTAJ

E-papierosy popularne... - TUTAJ

E-papierosy... - TUTAJ