Biologiczna

2018/2019

 

Liga zadaniowa z biologii

(Zadanie nr 1/2018/2019)

dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum

Korzystając z dostępnych Ci materiałów wykonaj przestrzenny (stojący) model DNA.

Ocenie podlegać będzie:

poprawność merytoryczna konstrukcji

pomysłowość wykonania

staranność wykonania

Ostateczny termin oddawania modelu: 30.11.2018r. (piątek).

Opiekun: Wioleta Seń


Liga Zadaniowa z Biologii

Zadanie 1

dla uczniów klas 7 i 8 SP oraz klas 3 Gimnazjum

Wykonaj model mózgu człowieka z podziałem na poszczególne płaty.

Do modelu mózgu należy dołączyć jego opis oraz krótką informację, za co poszczególne płaty odpowiadają.

Oceniana będzie staranność wykonanej pracy oraz jej poprawność merytoryczna. 

Ostateczny termin oddania pracy – 16.11.2018r.

                                                      Opiekun – Dorota Kasprzak