Zdolni z Pomorza

Liga zadaniowa

Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.
R. W. Hamming
W dniu 7 marca 2012 r. w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” rusza pierwsza edycja Ligi zadaniowej przeznaczonej dla miłośników zadań z fizyki, informatyki i matematyki - uczniów ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

W konkursie mogą brać udział indywidualnie uczniowie, którzy uczestniczą w projekcie, ale zapraszamy do udziału również uczniów spoza projektu. Jeśli Twoją pasją jest samodzielne odkrywanie nowych rozwiązań sprawdź się i zmierz z ciekawymi i nietypowymi zadaniami z matematyki, fizyki bądź informatyki.

Konkurs organizowany jest odrębnie z matematyki, fizyki i informatyki na dwóch poziomach edukacyjnych: gimnazjalnym i szkoły ponadgimnazjalnej.

Zadania z poszczególnych przedmiotów oraz formularze do zgłaszania rozwiązań dostępne są w zakładkach strony wymienionych poniżej:

 
 

 
Dla kolejnych dwóch zaplanowanych etapów elektronicznych zadania będą publikowane na stronie internetowej zgodnie z harmonogramem konkursu. Chęć udziału w konkursie uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz zalączenie plików z rozwiązaniami zadań. Do konkursu można zgłosić się nawet w ostatnim dniu danego etapu.
Zasady udziału w konkursie określa Regulamin Ligi zadaniowej oraz Harmonogram Ligi zadaniowej.
 
To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w twym umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz.
Georg Christoph Lichtenberg
 
Do pobrania:
 
Konkurs projektów

Rusza pierwsza edycja Konkursu Projektów, który jest przeznaczony dla międzyprzedmiotowych zespołów uczniowskich uczestników projektu „Zdolni z Pomorza”, potencjalnych odkrywców i wynalazców!
Wiele odkryć, wynalazków, odważnych hipotez, rozwiązań problemów naukowych i technicznych jest dziełem młodych ludzi, np. 14-letni Thomas Edison założył w piwnicy swego domu laboratorium chemiczne, 14-letni gimnazjalista Eryk Banach (z Krapkowic) jest odkrywcą komety. Guma do żucia to wynalazek 16-latka.

Organizatorzy, zapraszając Was do udziału w Konkursie Projektów, liczą na to, że jednym z efektów będzie powstanie młodzieżowego ruchu naukowego, opartego na Waszym twórczym potencjale, zdolnościach, pasjach, dążeniu do odkrywania prawdy, ulepszania świata.

To pierwszy taki konkurs, który stwarza możliwość spotkania się młodych ludzi z różnych szkół i środowisk po to, by mieć wpływ na rozwój nauki i techniki, by móc zaprezentować swoje oryginalne rozwiązania przedstawicielom trójmiejskich uczelni, ekspertów, podjąć z nimi partnerską dyskusję.

Konkurs projektów realizowany jest zgodnie z Regulaminem oraz harmonogramem.

Aby zgłosić udział zespołu w Konkursie projektów należy wypełnić formularz elektroniczny. Zrobić to można po ustaleniu składu zespołu, tematu projektu i przygotowaniu opisu projektu. Należy zgromadzić odpowiednie informacje opisane poniżej.
 
W formularzu umieszczone są pola, w których należy:
  1. wyrazić zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz uzyskanej w konkursie lokaty,
  2. podać skład zespołu,
  3. określić, czy zespół pracuje pod opieką nauczyciela uczestniczącego w projekcie,
  4. wprowadzić dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail oraz miejscowość),
  5. wpisać temat projektu,
  6. dołączyć plik z opisem planowanego projektu.

 

Zgody wymagane w konkursie mogą zostać udzielone wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych bądź pełnoletnich uczestników konkursu.

Odrębną zgodę wyraża opiekun zespołu projektowego (o ile grupa zgłasza opiekuna).

Proszę zapoznać się dokładnie z każdym pytaniem oraz ewentualnymi tekstami pomocniczymi.

Proszę wprowadzić wszystkie wymagane dane - zgodnie z par. 3 ust. 5 Regulaminu Konkursu projektów formularze niekompletne nie będą sprawdzane.
Na ostatniej stronie proszę kliknąć przycisk 'Wyślij'.
 
Opis projektu, który należy przygotować przed wypełnieniem formularza, może być zawarty w maksymalnie dwóch plikach po 4096 kB każdy. Dopuszczalne formaty plików to: pdf, odf, odp, rtf, doc, docx, ppt, pptx. Dodatkowo można wpisać komentarz na temat zawartości pliku.
 
 
Życzymy powodzenia!