Bezpieczeństwo

Dokument pdf

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom 
uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 rok
 

 

Ważne informacje dla rodziców - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Co powinno zwrócić uwagę:

 

 • Zmiana w zachowaniu dziecka (nadmierne zainteresowanie jakimś tematem, przygnębienie, skrajne zmiany nastroju)
 • Zmiana w stylu ubierania się np. nadmierne zasłanianie ramion, nóg (może to świadczyć o ukrywaniu samookolaczeń)
 • Ukrywanie nośników informatycznych przed Rodzicami
 • Wychodzenie z pokoju podczas odbierania telefonów, wiadomości
 • Obniżenie wyników w nauce
 • Spadek zainteresowania dotychczasowymi zajęciami
 • Niechęć do rozmowy i spędzania czasu z Rodziną

Jak można zapobiegać :

Badania wskazują, że do czynników chroniących przed różnego typu uzależnieniami w tym od gier komputerowych  jest:

– silna więź emocjonalna z rodzicami
– zainteresowanie nauką szkolną
– regularne praktyki religijne
– poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
– przynależność do pozytywnej grupy.

Wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie.
 • Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj  z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci pomóc system oceny gier PEGI. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od Internetu.
 • Upewnij się, że Twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych  i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne.
 • Pamiętaj o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

Zachęcany Państwa do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w Internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. W celu uzyskania porad i wskazówek  możecie Państwo  skorzystać z  pomocy pedagogów szkolnych lub zadzwonić pod numer 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych.

Uczysz dziecko, jak należy zachowywać się w piaskownicy, na placu zabaw, przy przechodzeniu przez jednię. Pamiętaj również o udzielaniu wyraźnych wskazówek, jak należy zachowywać się w Internecie.  

Zebrane zasady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) dotyczące promocja bezpieczeństwa w sieci.

 1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.
 2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.
 3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc!
 4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profil, maksymalnie chroniący jego prywatność.
 5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.
 6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!
 7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Używaj filtru antyspamowego chroniącego program e-mailowy. Stosuj dostępne na rynku oprogramowanie filtrujące. Korzystaj  z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica.
 8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie oznaczeń PEGI.

PEGI (Pan European Game Information) to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier komputerowych.

 1. Sprawdź szkołę swojego dziecka. Upewnij się, że opracowała i wdrożyła system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.

10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

Źródło: http://fdds.pl/baza_wiedzy/bezpieczenstwo-dziecka-sieci/

Gdzie w Gdańsku można szukać pomocy- bezpłatnie  :

 1. Konsultacje psychologiczne – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne ( nie obowiązują żadne skierowania).
 2. Centrum Interwencji Kryzysowej – sytuacje nagłe, czynne całą dobę (dyżur psychologa) –  plac Gustkowicza 13, 80-001 Gdańsk ; Telefon: 58 511 01 21
 3. Gdański Centrum Profilaktyki Uzależnień -Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk; Telefon: 58 320 02 56
 4. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Racławicka 17, 80-406 Gdańsk ;
  Telefon:  58 347 89 30

Pomoc medyczną –specjalistyczną można uzyskać w :

 • Poradniach Zdrowia Psychicznego – na konsultacje lekarzem –psychiatrą nie trzeba mieć skierowania !
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzież , ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

Telefon: 58 524 75 00

Pełna informacja o placówkach pomocowych w PIK –  Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym http://wsparciewgdansku.pl/kontakt lub tel.787 960 860

W  sytuacji gdy posiadacie Państwo informacje lub podejrzenie , że dzieci /młodzież są namawiani do zachowań ryzykownych należy niezwłocznie powiadomić Policję