Spotkanie dla Rodziców kandydatów do klas IV i VII

Zapraszamy Rodziców kandydatów
do klas IV i VII na spotkanie,
które odbędzie się 13 maja (poniedziałek)
o godz. 17.30 w auli szkoły.