PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PRÓBNY  EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY  

27, 28, 29 LISTOPADA 2018

W poniedziałek na 1 lekcji odbędzie się szkolenie w auli .

HARMONOGRAM

Klasy VIII  w dniach próbnych egzaminów:

 

przed egzaminem nie mają lekcji, lekcje zaczynają  się od 4 godziny lekcyjnej czyli od 10:45.