Zebrania nowych klas I i "0"

7 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami 
nowych klas I

a o godz. 19.00 z Rodzicami uczniów klas "O".

Zapraszamy!