Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie Dyrektora dotyczące Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 ukaże się wkrótce.

klasy IV, VII

Harmonogramy rekrutacji do klas IV i VII ogólnodostępnych powstałych z przekształcenia gimnazjum, klas sportowych innych niż oddziały klasy pierwszej  i klas VII dwujęzycznych.

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Harmonogram-przyjmowania-uczniow-do-oddzialow-IV-i-VII-szkol-podstawowych-powstalych-z-przeksztalcenia-gimnazjum,a,100012

 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Harmonogram-rekrutacji-do-oddzialu-klasy-VII-dwujezycznej-publicznej-szkoly-podstawowej-do-publicznej-szkoly-podstawowej-sportowej-publicznej-szkoly-podstawowej-mistrzostwa-sportowego-oddzialu-sportowego-w-publicznej-szkole-podstawowej-ogolnodostepnej-lub-oddzialu-mistrzostwa-sportowego-w-publicznej-szkole-podstawowej-ogolnodostepnej-z-wyjatkiem-klas-I-w-tych-szkolach,a,100015

 

klasy I

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

Zarządzenie nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 roku 378.84 KB

 

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk:

Zarzadzenie nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska 350.74 KB