Dokumenty szkolne

Statut szkoły:

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dn. 30 listopada 2017 r.

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy:

 • Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy SP klasy IV, VII -  TUTAJ
 • Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy SP klasy 0, I -  TUTAJ
 • Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy SP oddziały gimnazjalne -  TUTAJ

Kalendarz imprez:

 • Kalendarz imprez klas 0, I SP - TUTAJ
 • Kalendarz imprez klas IV VII SP - TUTAJ
 • Kalendarz imprez oddziały gimnazjalne - TUTAJ

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 - TUTAJ (pdf)

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia dodatkowe w SP 33 (pdf) klasy IV, VII - TUTAJ
 • Zajęcia dodatkowe w SP 33 (pdf) klasu "0" i 1 - TUTAJ
 • ZAJĘCIA DODATKOWE w Gimnazjum nr 33 (pdf)
 • Hala sportowa - TUTAJ

Świetlica szkolna:

 • RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W ŚWIETLICY (dokument pdf)  - TUTAJ
 • Regulamin świetlicy (dokument pdf) - TUTAJ

 

Dzwonki w szkole (pdf) - TUTAJ

Wychowawcy 2017/2018 - TUTAJ

Sale 2017/2018 - TUTAJ

Konsultacje nauczycieli (styczeń - luty) TUTAJ

Stołówka szkolna:

 

Terminy wywiadówek:

 • 19 października 2017 r.
 • 7 grudnia 2017 r.
 • 1 marca 2018 r.
 • 12 kwietnia 2018 r.
 • 24 maja 2018 r.

GIM 33 – godz. 19:00 

SP 33 klasy 7 – godz. 19:00 

SP 33 klasy 4 - – godz. 18:00 

SP 33 klasy 1 – godz. 17:00 

SP 33 klasy „0”– godz. 17:00 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

 • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.  - egzamin gimnazjalny
 • 30 kwietnia 2018 r. - przed 1 maja
 • 2, 4, 7, maja 2018 r. - przed 3 maja i matury
 • 1 czerwca 2018 r.  - piątek po Bożym Ciele