Szkoła Podstawowa Nr 33


REKRUTACJA 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku ogłasza na rok szkolny 2018/2019

1)       rekrutację do:

  • oddziałów klas "0"przedszkolnych szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna);
  • oddziałów klas I szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna)

Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk   ( rozpoczęcie 12 marca o godzinie 9:00)

Zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: gim33.gdansk.pl
w zakładce Rekrutacja.

2)       nabór do klas:

  • oddziałów klas IVszkoły podstawowej: sportowej z piłką ręczną i ogólnej;
  • oddziałów klas VIIszkoły podstawowej: usportowionej z piłką ręczną i ogólnej.

Termin próby sprawności fizycznej do klasy IV sportowej(piłka ręczna) dla kandydatów podany będzie wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału IV i VII od 7.05.2018r. do 15.06.2018r. do godz. 15:00. Wniosek do pobrania zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Planuje się trzy oddziały IV i trzy oddziały VII w roku szk. 2018/2019.

Podstawa prawna:

1)        Podstawa prawna: art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, art. 187 ust. 4 ustawy
z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 60) i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 59).

2)        ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego .

3)        Zarządzenie Nr 145/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej, do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach

4)        Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram przyjmowania uczniów do oddziałów IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum.

5)        Zarządzenie nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

6)        Zarządzenie nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.INFORMACJE (rok szkolny 2017/2018)

PRZERWY OBIADOWE
 
11:30 - 11:50 - klasy VIIa, VIIb, VIIc oraz klasy LO
12:00 - 12:20 - klasy 0a, 0b
12:15 - 12:35 - klasy Ia, Ib, Ic
12.35 - 12.55 - klasy 2 GIM
13:20 - 13:40 - klasy IVa, IVb, IVc
13:40 - 13:55 - klasy 3 GIM
 
PRZERWY OBIADOWE WE WTORKI
 
11.15 - klasa Ic
11.20 - klasa IVc
11.30 - 11.50 - klasy VIIa, VIIb, VIIc, LO
12:00 - 12:20 - klasy 0a, 0b
12:15 - 12:35 - klasy Ia, Ib, IVb
12.35 - 12.55 - klasy 2 GIM
13:20 - 13:40 - klasa IVa
13:40 - 13:55 - klasy 3 GIM
 
W piątki obiad dla klasy IVb jest o godzinie 11.20

Uczniowie klas IV i VII Szkoły Podstawowej nie noszą do szkoły podręczników z języka polskiego i matematyki.

Dziękujemy wszystim, którzy umożliwili zakup podręczników do sal lekcyjnych.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia ruszają od 18 września:

Zajęcia dodatkowe w SP 33 (pdf) klasy IV, VII - TUTAJ

Zajęcia dodatkowe w SP 33 (pdf) klasu "0" i 1 - TUTAJ


GALERIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33

rok szkolny 2017/2018

 


Dzwonki w szkole (pdf) - TUTAJ

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 - TUTAJ (pdf)

 


PLAN LEKCJI


WYWIADÓWKI

SP 33 klasy 7 – godz. 19:00 

SP 33 klasy 4 - – godz. 18:00 

SP 33 klasy 1 – godz. 17:00 

SP 33 klasy „0”– godz. 17:00 

 

Terminy wywiadówek:

19 października 2017 r.

7 grudnia 2017 r.

1 marca 2018 r.

12 kwietnia 2018 r.

 

24 maja 2018 r.


WYCHOWAWCY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku

w roku szkolnym 2017/2018

KLASA

WYCHOWAWCA

ZASTĘPCA WYCHOWAWCY

SALA

0a

Małgorzata Kolatowska

Anna Brzyska

122

0b

Kalina Siwczyńska-Citko

Monika Łęga

118

1a

Małgorzata Dybizbańska

Joanna Wyderka

128

1b

Joanna Westphal

Joanna Herniak

126

1c

Patrycja Werra

Miłosława Kosmulska

125

 

KLASA

WYCHOWAWCA

ZASTĘPCA WYCHOWAWCY

SALA

4a

Agnieszka Wiśniewska

Szymon Adamczyk

206

4b

Dorota Gumowska

Agnieszka Kruk

208

4c

Mariola Kaczor

Anna Gołaszewska

213

7a

Halina Cybula

Roma Kaczorowska

305

7b

Aleksandra Kiełczewska

Urszula Łozowska

312

7c

Dorota Kasprzak

Anna Łukasiewicz

230


Opiekunowe Samorządu Uczniowskiego:

SP: Pani Anna Gołaszewska, z-ca Pani Aleksandra Kiełczewska

Edukacja wczesnoszkolna: Pani patrycja Werra