Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 33

REKRUTACJA 2019/2020

klasy I, "0"

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  • Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

Dokument do pobrania: Zasady rekrutacji 

  • Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk:

Dokument do pobrania:  Zasady rekrutacji

  •  

Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk   (rozpoczęcie 4 marca o godzinie 9:00)

 

Zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: gim33.gdansk.pl w zakładce Rekrutacja.