Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 33

 


INFORMACJE DOTYCZACE REKRUTACJI DO KLAS IV i VII

Po ogłoszeniu w dniu 3 lipca

listy zakwalifikowanych do klas IV i VII

rodzice mogą złożyć swoje sugestie

dotyczące listy uczniów w klasie,

tzn. prosimy o napisanie podania o zapisanie dziecka do klasy wraz ze wskazanymi kolegami i koleżankami.

Podania w miarę możliwości będą uwzględniane.

Prosimy, aby podania były podpisane przez rodziców wymienionych w piśmie dzieci.


KLASY "0"

WAŻNA  INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych (w postępowaniu uzupełniającym) są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w
terminie od 27.06. do 30.06 godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z
rezygnacją z miejsca w jednostce.

dotyczy klas "0"
 
Załącznik nr 8 do Wniosku Rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (PDF)
Pobierz (0,39 MB) Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole
 

 

Dodatkowy termin próby sprawności fizycznej do klasy IV sportowej
(piłka ręczna)
dla kandydatów nieobecnych odbędzie się
21 czerwca o godz. 12:00 w hali sportowej.

Wyniki testów do klasy IV o profilu piłki ręcznej (I termin) wywieszone są w Gimnazjum nr 33.


Informujemy, że w dniu 22 maja zmianie uległo Zarządzenie Nr 733/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej, do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach.

Próba sprawności fizycznej do klasy IV sportowej
w Szkole Podstawowej Nr 33 odbędzie się 3 czerwca o godz. 10.00

 


WAŻNA  INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w
terminie do 2017-05-30 godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z
rezygnacją z miejsca w jednostce.

dotyczy klas I

Załącznik nr 1 do Wniosku Rekrutacyjnego do I klasy szkoły podstawowej spoza obwodu (PDF)

Pobierz (0,41 MB) Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole

 
dotyczy klas "0"
 
Załącznik nr 8 do Wniosku Rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (PDF)
Pobierz (0,39 MB) Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole
 


Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 33
w Gdańsku

Na rok szkolny 2017/2018 planuje się przeprowadzenie rekrutacji na zasadach ustalonych przez organ prowadzący szkołę: Gminę Miasto Gdańsk do:

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV i VII

Termin składania wniosków: od 8 maja do 23 czerwca

WNIOSEK DO KLAS IV i VII - TUTAJ (dokument pdf)

Zarzędzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia terminu przyjmowania uczniów do klas IV i VII  - TUTAJ

Zarzązenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej, sportowej - TUTAJ

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS "0" i I

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami:


TERMINY
 
od 24.04. od godz. 9.00 do 10.05. do godz. 15.00 — rejestracja przez rodziców kandydatów przystępujących do  naboru (strona rejestracji:
i złożenie wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły
23.05. godz. 12.00—podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
od 24.05. od godz. 8.00 do 30.05. do godz. 15.00 -   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
od 01.06. godz. 13.00  -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 
  • Zarządzenia i informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.gdansk.pl