Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 33

REKRUTACJA 2018/2019

  
Test sprawności fizycznej dla klasy IV sportowej
z piłką ręczną odbędzie się
9.06. sobota w godz. 12.30-15.30
 
4 klasa sportowa - profil piłka ręczna
• Test sprawności MTSF
• 10 godz.lek. wychowania fizycznego
• Książeczka zdrowia sportowca
• Autorski moduł biologiczny Pani Wiolety Seń
poszerzony o treści związane ze zdrowym
odżywianiem

Kadra szkoleniowa
• Agnieszka Truszyńska – Trenerka kadry narodowej
juniorek 2000
• Darek Tomaszewski – Trener kadry narodowej
młodzieżowców 1998
• Szymon Adamczyk – Trener współpracujący z ZPRP
• Małgorzata Gapska – Trenerka kadry narodowej seniorek
„B” oraz specjalistycznych konsultacji bramkarskich
• Magdalena Stanulewicz – Zawodniczka PGNiG Superligi
kobiet - GTPR Gdynia

Materiały
• Piłka ręczna w oparciu o program szkolenia ZPRP
• Autorski program szkoleniowy piłki ręcznej Pani Agnieszki
Truszyńskiej
• Rozwój wszechstronny – podstawy treningu oporowego,
mobilizacja, stabilizacja, plyometria, sporty zespołowe,
gimnastyka, lekkoatletyka, basen
• Współpraca z UKS Siódemka Osowa Gdańsk, dodatkowe
treningi, obóz letni i zimowy, udział w Lidze Wojewódzkiej
• Rozwój psychofizyczny, możliwość rywalizacji na różnych
etapach szkolenia

Zapraszamy!


 

 

WAŻNA INFORMACJA:
 • Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2018-04-17 godz. 15:00.  Załącznik nr 8 TUTAJ
   
 • Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

 


WARUNKI ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - ROK SZKOLNY 2018/2019
 
1. Opieką w świetlicy objęte są dzieci z klas 0 - II, których oboje rodzice pracują.
2. Dostarczenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do świetlicy (druk w załączniku lub do pobrania w sekretariacie szkoły).
3. Dostarczenie zaświadczeń z zakładów pracy o zatrudnieniu rodziców.
 
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW - do 27.04.2018 r. 
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy (dotyczy obecnych uczniów klas 0 i I).
 
Karta zapisu TUTAJ (pdf)

Zmiany terminów rekrutacji do klas dwujęzycznych i sportowych w rekrutacji uzupełniającej - zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska - TUTAJ

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I TUTAJ (pdf)
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej TUTAJ (pdf)

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku ogłasza na rok szkolny 2018/2019

1)       rekrutację do:

 • oddziałów klas "0"przedszkolnych szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna);

Dokument do pobrania:  Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 2.07 MB

 • oddziałów klas I szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna)

Dokument do pobrania: Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 2.24 MB

Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk   (rozpoczęcie 12 marca o godzinie 9:00)

Zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: gim33.gdansk.pl
w zakładce Rekrutacja.

2)       nabór do klas:

 • oddziałów klas IV szkoły podstawowej: sportowej z piłką ręczną i ogólnej;
 • oddziałów klas VII szkoły podstawowej: usportowionej z piłką ręczną i ogólnej.

Termin próby sprawności fizycznej do klasy IV sportowej(piłka ręczna) dla kandydatów podany będzie wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału IV i VII od 7.05.2018r. do 15.06.2018r. do godz. 15:00. Wniosek do pobrania TUTAJ

Planuje się trzy oddziały IV i trzy oddziały VII w roku szk. 2018/2019.

Podstawa prawna:

1)        Podstawa prawna: art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, art. 187 ust. 4 ustawy
z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 60) i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 59).

2)        ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego .

3)        Zarządzenie Nr 145/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej, do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach

4)        Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram przyjmowania uczniów do oddziałów IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum.

5)        Zarządzenie nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

6)        Zarządzenie nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

 


klasy IV, VII

Harmonogramy rekrutacji do klas IV i VII ogólnodostępnych powstałych z przekształcenia gimnazjum, klas sportowych innych niż oddziały klasy pierwszej  i klas VII dwujęzycznych.

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Harmonogram-przyjmowania-uczniow-do-oddzialow-IV-i-VII-szkol-podstawowych-powstalych-z-przeksztalcenia-gimnazjum,a,100012

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Harmonogram-rekrutacji-do-oddzialu-klasy-VII-dwujezycznej-publicznej-szkoly-podstawowej-do-publicznej-szkoly-podstawowej-sportowej-publicznej-szkoly-podstawowej-mistrzostwa-sportowego-oddzialu-sportowego-w-publicznej-szkole-podstawowej-ogolnodostepnej-lub-oddzialu-mistrzostwa-sportowego-w-publicznej-szkole-podstawowej-ogolnodostepnej-z-wyjatkiem-klas-I-w-tych-szkolach,a,100015


klasy I, "0"

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

Zarządzenie nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 roku 378.84 KB

Dokument do pobrania: Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 2.24 MB

 

 • Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk:

Zarzadzenie nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska 350.74 KB

Dokument do pobrania:  Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 2.07 MB


 • Zarządzenia i informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.gdansk.pl


Zdjęcie użytkownika ZSO nr 2 w Gdańsku.

 

Rok szkolny 2018/2019 nabór do klas 4 sportowych
i 7 usportowionych!!!!
 

Termin testów sprawnościowych podamy już wkrótce!

4 klasa sportowa - profil piłka ręczna
• Test sprawności MTSF
• 10 godz.lek. wychowania fizycznego
• Książeczka zdrowia sportowca
• Autorski moduł biologiczny Pani Wiolety Seń
poszerzony o treści związane ze zdrowym
odżywianiem

7 klasa usportowiona - profil piłka ręczna
• Brak testów
• 5-7 godz.lek. wychowania fizycznego
• Książeczka zdrowia sportowca

Kadra szkoleniowa
• Agnieszka Truszyńska – Trenerka kadry narodowej
juniorek 2000
• Darek Tomaszewski – Trener kadry narodowej
młodzieżowców 1998
• Szymon Adamczyk – Trener współpracujący z ZPRP
• Małgorzata Gapska – Trenerka kadry narodowej seniorek
„B” oraz specjalistycznych konsultacji bramkarskich
• Magdalena Stanulewicz – Zawodniczka PGNiG Superligi
kobiet - GTPR Gdynia

Materiały
• Piłka ręczna w oparciu o program szkolenia ZPRP
• Autorski program szkoleniowy piłki ręcznej Pani Agnieszki
Truszyńskiej
• Rozwój wszechstronny – podstawy treningu oporowego,
mobilizacja, stabilizacja, plyometria, sporty zespołowe,
gimnastyka, lekkoatletyka, basen
• Współpraca z UKS Siódemka Osowa Gdańsk, dodatkowe
treningi, obóz letni i zimowy, udział w Lidze Wojewódzkiej
• Rozwój psychofizyczny, możliwość rywalizacji na różnych
etapach szkolenia

Zapraszamy!