Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 33

REKRUTACJA 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku ogłasza na rok szkolny 2018/2019

1)       rekrutację do:

  • oddziałów klas "0"przedszkolnych szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna);
  • oddziałów klas I szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna)

Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk   (rozpoczęcie 12 marca o godzinie 9:00)

Zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: gim33.gdansk.pl
w zakładce Rekrutacja.

2)       nabór do klas:

  • oddziałów klas IV szkoły podstawowej: sportowej z piłką ręczną i ogólnej;
  • oddziałów klas VII szkoły podstawowej: usportowionej z piłką ręczną i ogólnej.

Termin próby sprawności fizycznej do klasy IV sportowej(piłka ręczna) dla kandydatów podany będzie wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału IV i VII od 7.05.2018r. do 15.06.2018r. do godz. 15:00. Wniosek do pobrania zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Planuje się trzy oddziały IV i trzy oddziały VII w roku szk. 2018/2019.

Podstawa prawna:

1)        Podstawa prawna: art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, art. 187 ust. 4 ustawy
z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 60) i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 59).

2)        ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego .

3)        Zarządzenie Nr 145/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej, do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach

4)        Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram przyjmowania uczniów do oddziałów IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum.

5)        Zarządzenie nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

6)        Zarządzenie nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

 


klasy IV, VII

Harmonogramy rekrutacji do klas IV i VII ogólnodostępnych powstałych z przekształcenia gimnazjum, klas sportowych innych niż oddziały klasy pierwszej  i klas VII dwujęzycznych.

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Harmonogram-przyjmowania-uczniow-do-oddzialow-IV-i-VII-szkol-podstawowych-powstalych-z-przeksztalcenia-gimnazjum,a,100012

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Harmonogram-rekrutacji-do-oddzialu-klasy-VII-dwujezycznej-publicznej-szkoly-podstawowej-do-publicznej-szkoly-podstawowej-sportowej-publicznej-szkoly-podstawowej-mistrzostwa-sportowego-oddzialu-sportowego-w-publicznej-szkole-podstawowej-ogolnodostepnej-lub-oddzialu-mistrzostwa-sportowego-w-publicznej-szkole-podstawowej-ogolnodostepnej-z-wyjatkiem-klas-I-w-tych-szkolach,a,100015


klasy I, "0"

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  • Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

Zarządzenie nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 roku 378.84 KB

Zasady rekrutacji do klasy I - TUTAJ

 

  • Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk:

Zarzadzenie nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska 350.74 KB

 


  • Zarządzenia i informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.gdansk.pl