Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 33

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

klasy I, "0"

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  • Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

Dokument do pobrania: Zasady rekrutacji 

  • Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk:

 

Dokument do pobrania:  Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk   (rozpoczęcie 4 marca o godzinie 9:00)

 

Zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: gim33.gdansk.pl
w zakładce Rekrutacja.


 
 

 


WARUNKI ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - ROK SZKOLNY 2018/2019
 
1. Opieką w świetlicy objęte są dzieci z klas 0 - II, których oboje rodzice pracują.
2. Dostarczenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do świetlicy (druk w załączniku lub do pobrania w sekretariacie szkoły).
3. Dostarczenie zaświadczeń z zakładów pracy o zatrudnieniu rodziców.
 
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW - do 27.04.2018 r. 
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy (dotyczy obecnych uczniów klas 0 i I).
 
Karta zapisu TUTAJ (pdf)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku ogłasza na rok szkolny 2018/2019

1)       rekrutację do:

  • oddziałów klas "0"przedszkolnych szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna);

Dokument do pobrania:  

  • oddziałów klas I szkoły podstawowej (rekrutacja elektroniczna)

Dokument do pobrania: 

Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk   (rozpoczęcie 4 marca o godzinie 9:00)

Zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: gim33.gdansk.pl
w zakładce Rekrutacja.

2)       nabór do klas:

  • oddziałów klas IV szkoły podstawowej: sportowej z piłką ręczną i ogólnej;
  • oddziałów klas VII szkoły podstawowej: usportowionej z piłką ręczną i ogólnej.

Termin próby sprawności fizycznej do klasy IV sportowej (piłka ręczna) dla kandydatów podany będzie wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału IV i VII od 7.05.2018r. do 15.06.2018r. do godz. 15:00. Wniosek do pobrania TUTAJ

Planuje się trzy oddziały IV i trzy oddziały VII w roku szk. 2018/2019.

Podstawa prawna:

1)        Podstawa prawna: art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, art. 187 ust. 4 ustawy
z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 60) i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 59).

2)        ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego .

3)        Zarządzenie Nr 145/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej, do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach

4)        Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018: Harmonogram przyjmowania uczniów do oddziałów IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum.

5)        Zarządzenie nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

6)        Zarządzenie nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.