Historyczna

2018/2019

 

Liga zadaniowa nr 4 klasy VII - VIII sp i  gimnazjum- TUTAJ 
termin 10.12

 
Liga zadaniowa z historii nr 1 dla uczniów gimnazjum i klas VII -VIII SP1. Kiedy i gdzie rozegrało się zwycięskie dla Polaków powstanie?
 
2.Jaka była bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania?
3.Kto stał na czele powstańców? Podaj imię, nazwisko i stopień wojskowy

4.Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie powstania?

 

Odpowiedzi na zadania z ligi nr 1 uczniowie oddają nauczycielom historii do 17.10.2018r.
 
 
Liga zadaniowa dla klas  V
 
Liga nr 3 klasy V 
Termin 23 listopada

Liga zadaniowa z historii nr 2

1. Kiedy i w jaki sposób świętowano po raz pierwszy odzyskanie przez Polskę niepodległości?

2. Podaj dwa przykłady obchodów 11 listopada w czasie okupacji Polski w latach 1939-1945 (gdzie to miało miejsce, kiedy, kto uczestniczył w tym wydarzeniu, jaką formę ono przybrało).

3. Podaj dwa przykłady jak Polacy upamiętniali odzyskanie niepodległości 11 listopada w czasach PRL (gdzie to miało miejsce, kiedy, kto uczestniczył w tym wydarzeniu, jaką formę ono przybrało).

4. Podaj oficjalną nazwę święta obchodzonego w Polsce 11 listopada.

Zadanie

Liga dla 5 klasy termin oddania do 05.11.2018
 
 
 
Liga zadaniowa z historii nr 1
 
Termin oddawania prac do 18.10.2018