Historyczna

2018/2019

 

Liga zadaniowa z historii nr 1 dla uczniów gimnazjum i klas VII -VIII SP

 
1. Kiedy i gdzie rozegrało się zwycięskie dla Polaków powstanie?
2.Jaka była bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania?
3.Kto stał na czele powstańców? Podaj imię, nazwisko i stopień wojskowy

4.Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie powstania?

 

Odpowiedzi na zadania z ligi nr 1 uczniowie oddają nauczycielom historii do 17.10.2018r.
 
 
Liga zadaniowa dla klas  V
 
Termin oddawania prac do 18.10.2018