Historyczna

2018/2019

Liga dla klas V  - TUTAJ

 

 

klasy VII - VIII i gimnazjum  - II semestr

Liga zadaniowa z historii dla klas VII – VIII oraz 3 gimnazjum  II semestr 2018/2019

Zadanie 1. Wyszukaj w różnych źródłach i  zapisz informacje na temat

  1. historii osady w Osowej
  2. pochodzenia jej nazwy
  3. placówek oświatowych istniejących na jej terenie.

Podaj źródła swoich informacji ( nie mniej niż 4).

Termin oddania pracy    31.01.2019 r.        do nauczycieli historii.

 

Zadanie 2.

Wybierz i opisz 4 najciekawsze wg Ciebie miejsca związane z historią dzielnicy Osowa(kapliczki, budynki, urządzenia itp.). Zrób dokumentację fotograficzną, podpisane zdjęcia umieść w swojej pracy.

Dowiedz się od rodziny, znajomych, sąsiadów, jakie zdarzenia związane są z tymi miejscami.

Krótko opisz je w pracy.

Termin oddania pracy     04.03.2019 r.              do nauczycieli historii.

Zadanie 3.

Dowiedz się z różnych źródeł informacji( także od rodziny, znajomych, sąsiadów)

o zasłużonych dla historii regionu i Polski osobach pochodzących z Osowy.

Napisz noty biograficzne dwóch takich osób.  Podaj źródła swoich informacji ( nie mniej niż 4).

 

Termin oddania pracy       30.03.2019  r.              do nauczycieli historii.

Zadanie 4.

Jedna z ulic Osowy nosi nazwę Gryfa Pomorskiego. Odszukaj informacji na temat tej organizacji i jej działalności, a następnie opisz je w swojej pracy.

Podaj źródła swoich informacji ( nie mniej niż 4).

Termin oddania pracy        20.05.2019 r.                  do nauczycieli historii.

 

 

Liga zadaniowa nr 4 klasy VII - VIII sp i  gimnazjum- TUTAJ 
termin 10.12

 
Liga zadaniowa z historii nr 1 dla uczniów gimnazjum i klas VII -VIII SP1. Kiedy i gdzie rozegrało się zwycięskie dla Polaków powstanie?
 
2.Jaka była bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania?
3.Kto stał na czele powstańców? Podaj imię, nazwisko i stopień wojskowy

4.Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie powstania?

 

Odpowiedzi na zadania z ligi nr 1 uczniowie oddają nauczycielom historii do 17.10.2018r.
 
 
Liga zadaniowa dla klas  V
 
II semestr - TUTAJ
 
 
Liga nr 3 klasy V 
Termin 23 listopada

Liga zadaniowa z historii nr 2

1. Kiedy i w jaki sposób świętowano po raz pierwszy odzyskanie przez Polskę niepodległości?

2. Podaj dwa przykłady obchodów 11 listopada w czasie okupacji Polski w latach 1939-1945 (gdzie to miało miejsce, kiedy, kto uczestniczył w tym wydarzeniu, jaką formę ono przybrało).

3. Podaj dwa przykłady jak Polacy upamiętniali odzyskanie niepodległości 11 listopada w czasach PRL (gdzie to miało miejsce, kiedy, kto uczestniczył w tym wydarzeniu, jaką formę ono przybrało).

4. Podaj oficjalną nazwę święta obchodzonego w Polsce 11 listopada.

Zadanie

Liga dla 5 klasy termin oddania do 05.11.2018
 
 
 
Liga zadaniowa z historii nr 1
 
Termin oddawania prac do 18.10.2018