Historyczna

Liga zadaniowa z historii dla uczniów klas IV – VIII na rok szkolny 2019-2020

Uczniowie odpowiadają na pytania pisemnie  a swoje podpisane prace oddają nauczycielom historii w określonych terminach. Ocenie podlega wiedza, umiejętność wyszukiwania informacji i wypowiadania się w formie pisemnej a także estetyka pracy.

Powodzenia!

 

Liga nr 1

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że w roku 2019  odbędą się uroczyste obchody 450 rocznicy podpisania unii lubelskiej.

Zad.1 Kiedy i jakie kraje podpisały unię lubelska? Podaj oficjalną nazwę państw- sygnatariuszy unii.

Zad.2 Dlaczego unię podpisano w Lublinie?

Zad.3 Kto i z jakich powodów dążył do zawarcia tej unii?

Zad.4 Jaki był najważniejszy skutek unii?

Zad.5 Jakie zmiany unia lubelska przyniosła Polsce? Podaj 3 przykłady.

 

Ostateczny termin oddania prac do 18.10.2019r.

pani Anna Sobczak