Informatyczna

Rok szkolny 2018/2019

Liga nr 1

Zadania www.bobr.edu.pl

Liga nr 2

Kodowanie: studio.code.org (Kurs przyspieszony)

Liga nr 3

Archiwum wojewodzkiego konkursu informatycznego (TUTAJ)

Rok szkolny 2016/2017

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

 

Rok szkolny 2015/2016

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

Rok szkolny 2014/2015

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

Rok szkolny 2013/2014

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

 

Rok szkolny 2012/2013

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

źródło: konkurs.lasalle.gda.pl

2016/2017

Liga nr 1

Liga nr 2

1) Przygotuj kartkę świąteczna lub zimową w dowolnym programie graficznym.

termin do 15 grudnia

Liga nr 3

1) Odszukaj w Internecie stronę poświęconą zjawiskom atmosferycznym. Zapoznaj się z informacjami na temat wyładowań atmosferycznych, chmur, tęczy, cyklonów, wielkich fal morskich zwanych tsunami, zorzy polarnej czy zaćmienia Słońca. Zgromadź w swoim folderze teksty i materiały graficzne najbardziej fascynującego Cię zjawiska. Sporządź ilustrowany dokument na jego temat.

Dokument musi spełniać następujące kryteria:

-          max dwie strony A4, marginesy 2,5 cm;

-          należy wykorzystać program WordArt; galerię z clipartami;

-          dokument musi zawierać informację jakie adresy stron zostały wykorzystane.

Na ocenę pracy będzie miało wpływ spełnienie powyższych kryteriów, wykorzystanie możliwości programów, atrakcyjny wygląd dokumentu: przemyślane rozmieszczenie elementów na stronie, odpowiedni dobór wielkości poszczególnych elementów. Można korzystać z dostępnych programów użytkowych.

Termin: do 12 maja

 

Liga nr 4

Napisz program pomagający w nauce tabliczki mnożenia. (Scratch)

Termin: do 30 maja

 

 

2015/2016

Liga nr 3

1) Przygotuj grafikę na dowolny temat w programie Inkscape.

 

Liga nr 2

1) Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm dodawania n kolejnych liczb naturalnych.

2) Utwórz dokument tekstowy. Opisz korzysci i zagrożenia wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji oraz wyjaśnij zagrożenia wynikające z uzależnienia się od komputera.

3) Przygotu prezentację multimedialną na dowolny temat.

4) Zaprojektuj w arkuszu kalkulacyjnym doświadczenie umożliwiające badanie ruchu jednostajnie zmiennego (np. staczanie się piłki po równi pochyłej). Przygotuj odpowiednie tabele i wykresy, np. wykres prędkości połeczki na równi.

 


Liga nr 1 - Zadania - algorytmy

  • Napisz algorytm za pomocą schematu blokowego i pseudojęzyka, który oblicza sumę dwóch podawanych z klawiatury liczb, a następnie wyświetla wynik na ekranie monitora.
  • Napisz algorytm pozwalający obliczać obwód trójkąta równobocznego oraz jego pole (lista kroków, schemat blokowy i pseudojęzyk).
  • Napisz algorytm, który oblicza koszt przejazdu 253 km, jeżeli wiadomo, że samochód spala 6,5 litra na 100 km, a litr paliwa kosztuje 5,60zł.
  • Przedstaw w postaci listy kroków algorytm porządkowania dziesięciu uczniów według wzrostu (od ucznia najwyższego do najniższego) – zastosuj sortowanie przez wybór.
  • Przedstaw w postaci listy kroków i schematu blokowego algorytm znajdowania, która z dwóch podanych liczb jest mniejsza.

Liga nr 2 - Zadania - język Logo - Zadania LOGO.doc

Liga nr 3 - Edytor tekstu

  • Zaprojektuj zaproszenie na uroczystość zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum nr 33.
  • Zaprojektuj dyplomy za zajęcia I, II i III miejsca w konkursie informatycznym.
  • Przygotuj referat na temat "Algorytmy porządkujące".

Liga nr 4 - Arkusz kalkulacyjny

Zadanie 1

Jacek otrzymał od rodziców na imieniny 200 zł. Postanowił wpłacić je do banku na rachunek oprocentowany 6% w skali rocznej, jako lokatę półroczną. Wpłaty dokonał 1 grudnia, a następnie samodzielnie obliczył w Excelu, jaką łączną kwotę będzie mógł pobrać z banku 2 czerwca następnego roku. Podaj, jaką kwotę obliczył Jacek w Excelu.

Zadanie 2

Przygotuj arkusz do obliczania drogi przebytej ruchem jednostajnie przyśpieszonym dla dowolnych wartości przyśpieszenia a oraz czasu t.

Zadanie 3

Sporządź w arkuszu tabelę obliczjącą wartości funkcji y=4x+3, a następnie przygotuj wykres w przedziale argumentów od -5 do 5.

Zadanie 3

Zapoznaj się z danymi zawartymi w tabeli. Przedstawia ona wyniki uzyskane przez 200 uczniów gimnazjum, którzy rozwiązywali test składający się z 20 jednopunktowych zadań zamkniętych. Na podstawie tych danych przygotuj wykres słupkowy a następnie odpowiedz na pytania:

a)       jaki procent uczniów uzyskał 7 punktów

b)       ilu uczniów uzyskało nie mniej niż 18 punktów

c)        ilu uczniów uzyskało nie więcej niż 5 punktów

d)       jaki wynik uzyskiwany był najczęściej

e)       jaki wynik uzyskiwany był najrzadziej

Liczba uczniów

Liczba uzyskanych punktów

6

1

6

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

12

8

13

9

16

10

21

11

15

12

13

13

12

14

10

15

9

16

8

17

7

18

7

19

5

20

Zadanie 4

Przedstaw w tabeli i na wykresie punktowym temperatury powietrza w swojej miejscowości  z ostatniego tygodnia (wprzybliżeniu).