czerwiec 2018

Informacje dla uczniów klas V i VIII SP, GIM

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 3 września 2018r. 
 
godz. 8:00  - GIM i LO
godz. 10:00 – SP klasy IV, V, VII, VIII
godz. 10:00 – SP klasy „0”, I, II
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września 2018r.
 
godz. 17:00 – SP klasy „0”, I i II
godz. 17:30 -  SP klasy IV,V, VII, VIII

Informacje dla klas VII

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 3 września 2018r. o godz. 10.00
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września o godz. 17:30
 

Wyjazd  integracyjny

W dniach  6.09.   -  7.09.klasy siódmewyjeżdżają na obóz integracyjnydo Ośrodka Wypoczynkowego DAL-SOLw Frydrychowie.

Informacje dla klas IV

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 3 września 2018r. o godz. 10.00
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września o godz. 17:30
 

Wyjazd  integracyjny

W piątek   7.09.klasy czwartewyjeżdżają na obóz integracyjny do Warzenka.

Informacje dla klas I SP

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 
3 września 2018r. o godz. 10.00
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 9 00.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września o godz. 17:00
 
OBIADY – Rodzic, który chce, aby jego dziecko korzystało z obiadów szkolnych, powinien zapoznać  się z Regulaminem Stołówki Szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 lipca 2018r. dwa podpisane egzemplarze umowy.
 

Pozostałe  informacje:

Informacje dla oddziałów „0”

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek  
3 września 2018r.
o godz. 1000

Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.   

Obiady w szkole

Jak zapisać się na obiady od 10 września 2018r.

1. Podpisać umowę na obiady.
Umowę wypełniona drukowanymi literami w dwóch egzemplarzach  złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły. W przypadku drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie). Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Ze względu na konieczność wprowadzenia umów do systemu GPE bardzo prosimy umowę złożyć do 31 lipca 2018r.

2. Dziecko otrzyma kartę obiadową bezpłatnie-dotyczy tylko nowych osób. Osoby , które korzystały ze stołówki i posiadają już kartę, nie otrzymają kolejnej.

3. Dokonać opłatyza obiady za wrzesień przelewem na konto szkoły od 1 do 10 września.

Wymiana z Holandią

WYMIANA Z HOLANDIĄ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Zostały jeszcze wolne miejsca!
10-17.10.2018r. - PRZYJĘCIE GOŚCI Z GRONINGEN W NASZEJ SZKOLE. REWIZYTA: KONIEC MAJA 2019.
      

Wakacje!

Słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Co słychać u Maluchów?

Spotkanie rodzinne klasa Ib - GALERIA

22.06. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zakończenie roku klas III gimnazjum - GALERIA

Zakończenie roku klas IV, VII i II gimnazjum - GALERIA