sierpień 2017

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Gratulacje  dla uczniów, którym przyznano Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017:

Kategoria II.

Stypendium otrzymał uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego (I, II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej: 5,0

1.       Marta Detlaf

2.       Aleksander Jakusz

3.       Amelia Kozub

4.       Przemysław Kvapil

5.       Olga Malinowska

6.       Ada Pleszewska

UWAGA!

Spotkanie integracyjne dla uczniów klas „O”,  I  i  IV oraz ich rodziców w nowej szkole podstawowej,
które zaplanowano na
2 września (sobota) odbędzie się w innym terminie.

Plan lekcji obowiązujący od 4 września 2017 r.

Gimnazjum nr 33 

Szkoła Podstawowa nr 33

Wyprawka szkolna 2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna 2017".

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji i zakresem przyznawanej pomocy. Informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Gdańska  wraz z materiałami do pobrania (http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-Wyprawka-szkolna-2017,a,84944).