Książki naszych marzeń

Książki naszych marzeń

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w konkursie „Książki naszych marzeń”. Autorzy najlepszych prac konkursowych wygrać mogą w tej rywalizacji 50 wymarzonych lektur dla szkolnej biblioteki. Zgłoszenia do rozgrywek przesyłać można do dnia 10 grudnia 2014 r.

Czytanie Pomorzza

Czytanie Pomorza.
Biblioteka - Spotkanie 4.

Ratusz Staromiejski, 16-12-2014

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „Czytanie Pomorza. Biblioteka”,
poświęconego prywatnym bibliotekom pomorskich literatów.
 Pisarze opowiadają m. in. o swoim stosunku do idei gromadzenia książek,  logice tworzenia zbiorów oraz o ich najcenniejszych pozycjach.
Każdej rozmowie towarzyszy pokaz  wybranego przez gościa filmu,
 poprzedzony prelekcją  
na temat związków tego obrazu – oczywistych i nieoczywistych –
z literaturą.

Spotkanie 4.
Paweł Huelle

START: 18:00

Wybitny polski archeolog w Internecie

Wybitny polski archeolog w Internecie

Na platformie internetowej „Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa” (WBC) udostępnione zostały publikacje, zdjęcia i inne dokumenty dotyczące prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969) - czołowego polskiego prehistoryka, muzealnika i patrioty.

 

Szkolny konkurs „Od gimnazjalisty do literackiego noblisty”

Zapraszamy uczniów Gimnazjum nr 33
do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na napisanie opowiadania nawiązującego do książki „Ani słowa prawdy” autorstwa Jacka Piekary.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Od gimnazjalisty do literackiego noblisty”

ORGANIZATOR

Zaproszenie

Zapraszamy rodziców uczniów klas III naszego gimnazjum i liceum

na spotkanie z doradcą zawodowym,

który przedstawi potrzeby rynku pracy i zaproponuje kształcenie
w poszukiwanych specjalnościach.

Spotkanie odbędzie się dnia 11 grudnia 2014 roku o godz. 18.00 w auli ZSO nr 2.

Po feriach planowane są warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego dla naszych uczniów.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM „Matematyczna podróż dookoła świata”

Organizator: SP nr 5 i Gimnazjum nr 18 w Gdańsku

Komisja: mgr Grażyna Młynarska, mgr Lucyna Jurczuk, mgr Agnieszka Trocha, mgr Adam Dabkiewicz

Cele:

  • zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej i jej porządkowania
  • rozbudzanie zainteresowań 
  • opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnej
  • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera
  • rozwijanie aktywności twórczej i wartości estetycznych

Regulamin konkursu:

Zawartość projektu:

Wydarzy się w listopadzie i grudniu

 
 
 Wydarzy się w listopadzie i grudniu dokumnet pdf - TUTAJ