Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości - finał

25 maja w Szkołe Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się eliminacje centralne III edycji Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości.
Uczniowie naszej szkoły
Katarzyna Kucharska z kl. IIb,
Marcin Wilk z kl. IIIf,
Aleksander Jakusz z kl. IIb
uzyskali tytuły Laureatów.

Serdecznie gratulujemy Uczniom i ich Rodzicom!

Organizatorem Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

SPOTKANIE PO WYMIANIE

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW MAJOWEJ WYMIANY Z HOLANDIĄ

W PIĄTEK, 26 MAJA, O GODZ.8.45 DO SALI 204

Prosimy o przyniesienie swoich zdjęć na pendrive.

K.Hilbrycht, W.Koc, A. Gołaszewska

Rekrutacja do SP 33 - WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2017-05-30 godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z
rezygnacją z miejsca w jednostce.

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu do klas I oraz kandydatów zakwalifikowanych do klas "0" (załączniki poniżej)

Próba sprawności fizycznej do klasy IV sportowej w SP 33 - 3 czerwca, godz. 10.00

Informujemy, że w dniu 22 maja zmianie uległo Zarządzenie Nr 733/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej, do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach.

Wydarzy się w czerwcu

*       29 maja – 2 czerwca – WYJAZD UCZNIÓW DO POCZDAMU W RAMACH WYMIANY UCZNIOWSKIEJ

*       1 czerwca – DZIEŃ SPORTU i FORUM TALENTÓW

 

klasy I gim

klasy II gim

klasy III gim

WYMIANA Z HOLANDIĄ 2017/2018

Kolejna wymiana ze szkołą w Groningen:
 
- wyjazd uczniów naszej szkoły do Holandii w październiku (9-16.10.2017r.);
 
- rewizyta: maj 2018r.
 
Zgłoszenia do 7 czerwca przyjmują K.Hilbrycht i W. Koc.

WYJAZD NAUKOWY - dla uczniów aktualnych klas I i II gimnazjum, zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi.

WYJAZD NAUKOWY

dla uczniów aktualnych klas I i II gimnazjum, zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi.

Termin:  11 – 15.09.2016 r.

Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy „eFKa” w Wielu

W wyjeździe może wziąć udział maksymalnie 40 uczniów. W przypadku większej liczby zainteresowanych wyjazdem, o zakwalifikowaniu zdecydują wyniki w nauce oraz ocena zachowania.

W trakcie pobytu:

-        codzienne zajęcia dydaktyczne z matematyki, fizyki i chemii w formie warsztatów i zajęć laboratoryjnych,

-        mecze matematyczne,

-        zadania i testy konkursowe,